Sắp xếp theo:
SÒ ĐIỆP
  MUA SÒ ĐIỆP NGON Ở ĐÂU chuyên bán SÒ ĐIỆP tươi sống loại 1. Đây là loại ốc ch..
0 VNĐ
HÀU RUỘT
  MUA HÀU RUỘT NGON Ở ĐÂU chuyên bán HÀU RUỘT tươi sống loại 1. Đây là loại ốc ..
140,000 VNĐ
HÀU VÕ
  MUA HÀU VÕ NGON Ở ĐÂU chuyên bán HÀU VÕ tươi sống loại 1. Đây là loại ốc..
80,000 VNĐ
ỐC TỎI
      MUA ỐC TỎI NGON Ở ĐÂU chuyên bán ỐC TỎI tươi sống loại ..
0 VNĐ
ÓC MỞ
    MUA ỐC MỞ NGON Ở ĐÂU chuyên bán ỐC MỞ tươi sống loại 1. Đây là loạ..
120,000 VNĐ
ỐC HƯƠNG
MUA ỐC HƯƠNG NGON Ở ĐÂU - Chuyên bán ốc hương tươi sống loại 1. Đây là loại ốc..
0 VNĐ
ỐC MÓNG TAY
MUA ỐC MÓNG TAY NGON Ở ĐÂU chuyên bán ốc móng tay chúa tươi sống loại 1. Đây là loại ốc cho t..
100,000 VNĐ
SÌA TRẮNG ( NGHÊU)
Nghêu là loại thực phẩm ngon, dễ chế biến. Nghêu hấp thố cũng gần giống với nghêu hấp sả, nh..
80,000 VNĐ
LỤA ĐỎ
MUA LỤA ĐỎ NGON Ở ĐÂU chuyên bán LỤA ĐỎ tươi sống loại 1. Đây là loại ốc cho thịt ngon, dai v..
80,000 VNĐ
SÒ LONG
MUA SÒ LONG NGON Ở ĐÂU   Nghêu là loại thực phẩm ngon, dễ chế biến. N..
80,000 VNĐ
Mới nhất
BAO TỬ (LÒNG) CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG
BAO TỬ (LÒNG) CÁ NGỪ Đ..
100,000 VNĐ
TRỨNG CÁ NGỪ
MUA TRỨNG CÁ NGỪ NGON ..
0 VNĐ
MẮT CÁ NGỪ
MUA MẮT CÁ NGỪ NGON Ở ..
110,000 VNĐ
LƯỜN/ SƯỜN CÁ NGỮ
CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG L..
80,000 VNĐ
CÁ MÚ
MUA CÁ MÚ NGON Ở ..
0 VNĐ